De oosterschelde

Een prachtig natuurreservaat in Zeeland.Een zeearm met enorm veel soorten vis, zeehonden, mosselen, kreeften en andere schaaldieren.Met grote regelmaat zwemt er en zeehond rond de boot ook bruinvissen komen regelmatig even kijken (soms wel 3 tegelijk)

bruinvis

kreeft in de Oosterschelde

De Oosterschelde is een natuurlijke zeearm die nog een open verbinding d.m.v. de stormvloedkering met de Noordzee heeft.Door het getijverschil van ongeveer 3.5 meter is er veel stroming, hierdoor zijn er in de loop der eeuwen zandbanken en hele diepe stroomgeulen ontstaan, op sommige plaatsen komen diepten voor van meer dan 50 meter.

meer Oosterschelde

we trotseren ook slecht weer(maar liever niet)

sepia(inktvissoort)